MMK-INŻ. Sp. z o. o.

Firma MMK-INŻ. Sp. z o. o. specjalizuje się w robotach związanych z budową zewnętrznych sieci wodno – kanalizacyjnych. Jako generalny wykonawca wykonujemy sieci wodociągowe, kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zrealizowaliśmy szereg robót wodno – kanalizacyjnych na terenie Łodzi i okolic.

Oferujemy również wykonanie poziomych przewiertów sterowanych pod zabudowę rur kamionkowych, bazaltowych, polimerobetonowych, żelbetowych, GRP oraz stalowych o długości do Lmax. = 60 m, średnicach Ø DN150 – DN600 mm.