Referencje

Przebudowa ulicy Listopadowej na odcinku od ul. Brzezińskiej do dz. ew. nr 332/49 oraz odnogi ulicy Giewont – numery 102-110

Przebudowa ulicy Glebowej na odcinku od ul. Bruzdowej do ul. Kujawskiej

Przebudowa ulicy Giewont w Łodzi na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Chałubińskiego

Przebudowa ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Taterniczej do ul. Janosika w Łodzi wraz ze skrzyżowaniem ulic Stokowska, Taternicza, Chałubińskiego

Wymiana wodociągu metodą crackingu dla Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Botanik”

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Pogonowskiego na odcinku od al. 1 Maja do ul. Zielonej w Łodzi

Odwodnienie układu drogowego ul. Centralnej na odcinku od ul. Dojazdowej do ul. Warszawskiej

Wymiana istniejącego starego wodociągu o długości 272 mb w bezwykopowej technologii krakingu statycznego

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Wróblewskiego na odcinku od al. Bandurskiego do ul. bratysławskiej w Łodzi

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w al. 1 Maja na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej w Łodzi

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do Al. J. Piłsudskiego w Łodzi

Przebudowa skrzyżowania ulic Stokowska, Taternicza, Chałubińskiego w Łodzi