Oferta

Firma MMK-INŻ. Sp. z o. o. oferuje generalne wykonawstwo i podwykonawstwo na terenie Łodzi i okolic robót wodno-kanalizacyjnych, czyli robót związanych z budową

  • sieci kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i przyłączy kanalizacyjnych
  • sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych

Wykonujemy również na terenie całego kraju poziome przewierty sterowane pod zabudowę rur kamionkowych, bazaltowych, polimerobetonowych, żelbetowych, GRP oraz stalowych o długości do Lmax. = 60 m, o średnicach Ø DN150 – DN600 mm.